Skulpturgruppe i Anlægget

LIDT OM MIG SELV

I min gruppe er vi tre skulpturer. Udført af billedhugger Erik Varming for Slagelse Sparekasse i 1988. Pengeinstituttet findes ikke længere, men det gør vi. Indtil for nylig var jeg og de to andre placeret på Nytorv i en trekantsformation, som folk passerede frit igennem. Varming huggede vores organiske former i granit. De ligner noget fra en krops indre. Knogler, led og andre anatomiske dele melder sig som associationer.

Naturen har over årene været Varmings foretrukne motiv, især mennesker og dyr. Til at begynde med var hans stil mere virkelighedstro, men efterhånden bevægede formsproget sig i retning af abstrakte tolkninger, der forholder sig friere til motivkredsen. Det er mig og min gruppe et eksempel på. Sammenstillingen synes kun at understrege den enkelte skulpturs særpræg, og de mulige forvandlinger enhver form rummer.

Endnu føles det uvant at stå i blødt græs. Bare få meter fra søbredden i lystanlægget. Fliser udgjorde underlaget før. Nydelige ældre bygninger med forretninger og caféer i stueetagen var kendte naboer. Flytningen fra Nytorv har givet os udsigt til svømmende ænder. Den cirka 220 år gamle accisebod ligger på modsatte søbred. Bønder og handlende betalte frem til slutningen af 1700-tallet afgift for at medbringe varer, de ville sælge i byen. Boden stod oprindeligt i Smedegade, men blev i 1928 flyttet og genopført ved Parkvej.

Der er enighed i gruppen om, at det lille rød-gule bindingsværkshus skaber fin kontrast til de tårnhøje lysmaster over Slagelse Stadion. Lydbilledet her præges af et rigt dyreliv, der var fraværende på Nytorv. Måske passer vores organiske former bedre i lystanlæggets naturlige omgivelser. Det mangler jeg stadig at gøre op med mig selv og de to andre. Kunst i offentlige rum skabes stadig oftere som midlertidige projekter, der har bestemte formål, såsom at fremme byudviklingen. Og kunstneren formidler sociale møder mellem mennesker i stedet for at frembringe objekter. Hvem ved, om der i fremtidens byrum overhovedet bliver plads til blivende kunst.

Skulpturgruppe. Erik Varming (født 1942). Granit. Opstillet på Nytorv i 1988 og sidenhen flyttet til lystanlægget. LIDT OM MIG SELV giver stemme til kunstværker i Slagelse Kommune, der befinder sig i offentlige rum. Tekst ved forfatter Gitte Broeng. 

Siden er sidst opdateret 7. oktober 2019