Min kunst

Kunsten i det offentlige rum i Slagelse Kommune skal have en stemme.

Lidt om mig selv

... er et projekt, som giver stemme til kunstværker i Slagelse Kommune, der befinder sig i offentlige rum. Hvad har de på hjerte? Ingenting, vil nogen sikkert mene. For bagefter at huske stoppenålen, grantræet eller nattergalen. Alle som én var i stand til at tænke og tale. H.C. Andersen overbeviste det meste af verden om sagen med sine eventyr. Kunst gør umuligheder mulige. Skulpturer og springvand har ingen praktisk funktion i byrummet. Modsat reklamer prøver de heller ikke at sælge en vare. Værkernes kunstige former skiller sig.

Skulpturer og springvand har ingen praktisk funktion i byrummet. Modsat reklamer prøver de heller ikke at sælge en vare. Værkernes kunstige former skiller sig tydeligt ud. Tit bliver de pejlemærker, der bidrager til steders identitet. Alligevel kan en mærkelig usynlighed opstå over tid. Måske fordi kunstværkerne bare står og ligner sig selv, mens omgivelserne ændrer karakter.

I dag udføres kunst i offentlige rum stadig oftere som midlertidige projekter, der løser bestemte opgaver. Kunstneren formidler sociale møder mellem mennesker i stedet for at skabe blivende objekter. Statiske kunstværker udfordres af mere flygtige former, som hverken kræver vedligeholdelse eller en fast placering. Det er muligt, den statiske kunst fremover vil spille en mindre rolle i byernes rum.

Men hvad tænker kunstværkerne, som allerede findes derude? Nogle af de ældste i Slagelse Kommune blev opstillet for over 100 år siden. Crowdfunding blandt datidens borgere gjorde det muligt. Temmelig mange andre værker er med tiden kommet til. På torve, pladser og i grønne anlæg. 11 udvalgte kunstværker får ordet i LIDT OM MIG SELV. De fortæller deres egen historie og funderer over deres nutidige status i offentlige rum. Fortællingerne kan læses på stederne, hvor kunstværkerne er opstillet.