Trelleborg

En kongeborg og et tydeligt bevis på, at man her talte magtens sprog

En ingeniørmæssig kraftpræstation

Trelleborg er en af vikingetidens såkaldte ringborge. Samlet dækker den et areal, der svarer til 12 fodboldbaner, og det anslås, at man til opførelsen af Trelleborg har fældet ca. 8000 egetræer.

 Der kendes fire andre vikingeborge i Danmark, som er opført samtidig med Trelleborg og efter samme model, nemlig Aggersborg på nordsiden af Limfjorden, Fyrkat ved Hobro, Nonnebakken i Odense og den nyligt fundne Borgring ved Køge. Af disse er Aggersborg den største, mens Trelleborg er langt den bedst bevarede, mest komplekse og den eneste med en befæstet forborg. Ringborgene er opbygget efter en streng geometrisk grundplan med en cirkulær vold og et antal store huse placeret i karreer indenfor den cirkulære vold – en ingeniørmæssig kraftpræstation, som ikke kendes lige udenfor det daværende danske område. Det ser ud til, at borge af Trelleborg-typen kun blev anvendt som borge i en begrænset tid.

Borgene vidner i dag om en stor bygherre, der demonstrerede sin magt med opførelsen af disse monumentale manifestationer af centralmagtens kapacitet i den sene vikingetid.

Magtens centrum - en kongeborg

Det var vikingekongen Harald Blåtand, der regerede fra ca. 940 til 985, som opførte Trelleborg. Han var den første konge, der samlede hele det danske rige og gjorde danerne kristne. Opførelsen af borgen ved Trelleborg understreger områdets særlige strategiske betydning.

Historien omkring Trelleborg er gådefuld, og den fulde sandhed er endnu ikke fundet. Vi kan derfor ikke med sikkerhed sige, hvad Trelleborgs funktion har været. Selvom hverken Trelleborg eller de øvrige borge lå forrest i kamplinjen, når der var krige, har de været en del af mobiliseringen mod udenlandske fjender fra f.eks. det tyske-romerske kejserrige. Formentlig blev Trelleborg brugt som bolig og forsvarsborg for kongens garnison.  

Trelleborg, der indgik i vikingetidens borg- og magtsystem, var måske kun i brug 10 – 15 år. Tolkningen af ringborgene som en faktor i magtkampene omkring kronen kan muligvis forklare borgenes meget korte levetid. De har uden tvivl været kostbare at bemande, og er formentlig blevet nedlagt kort efter borgerkrigen, hvor spørgsmålet om kongemagtens stilling var afklaret, og truslen om oprør ikke var overhængende.

Et spændende sted at besøge

Stedet summer i dag af levende, spændende og vedkommende formidling med arrangementer som Trelleborg Vikingefestival og Viking Games. Her er fri adgang til borgområdet og museet på almindelige åbningsdage forår, sommer og efterår. Kun i forbindelse med Vikingefestivalen opkræves der entré. Museet tilbyder også en bred vifte af aktivitets- og undervisningstilbud til uddannelsesinstitutioner og andre grupper.

Trelleborg spiller en central rolle i Danmarkshistorien og derfor har Slagelse Kommunes Byråd besluttet at bevilge 25 mio. kr. til videreudvikling af stedet. Gennem projektet Ny Trelleborg skal stedet udvikles til et internationalt oplevelses- og videncenter med det nyeste inden for digitale og virtuelle virkemidler. Projektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og Nationalmuseet, som varetager driften af borgen. Tiltaget skal gerne medvirke til, at Trelleborg bliver optaget på UNESCOs verdensarvsliste.