Skælskør Havn

Engang kunne man få et glas øl og en tår brændevin for 10 øre på havnen i Skælskør.

Skælskør opstod som fiskerleje i 1100-tallet og var formentlig købstad omkring 1240. Byen var det dominerende overfartssted indtil engang i 1400-tallet. Men i takt med at skibene blev større, blev det sværere for dem at komme ind i fjorden, hvorfor Korsør senere blev dominerende.

Korsør blev muligvis også favoriseret som købstad i kraft af sin borg og fæstningstårnet, som gjorde den til et mere sikkert alternativ.

Netop Korsørs beliggenhed og status som fæstningsby gjorde at byen i 1600-tallet blev udnævnt som stabelstad. Dermed fik Korsør retten til al handel med udlandet. Det betød i praksis ikke særlig meget, da Skælskør (som andre købstæder) slet og ret ignorerede loven og handlede med alle, som det passede dem.

Havnen som livsnerve

Skælskør voksede sig langsomt større, og selvom 1700-tallet beskrives som en tid med fattigdom og med en fjord og et indløb, der besværliggjorde handel, så var antallet af købmænd betydeligt.

Havnen var byens livsnerve netop i 1700-tallet og der blev indført en del tysk øl til Sjælland via Skælskør. Øl kender vi også fra Harboe bryggerierne. Den første Harboe var oprindeligt bager, og hans søn blev brændevinsbrænder.

Harboe kom til at dominere byen i 1800-tallet og i 1883 blev Harboes Bryggeri etableret. Ikke alene hentede man øl ind, man skibede også snaps ud, nemlig den landskendte Skælskør-snaps.

Indtil 1813 kunne større skibe ikke sejle til Skælskør Havn på grund af mudder i fjorden. I 1700-tallet måtte skibe ankre op ude i Storebælt og måtte bringe varer ind til Skælskør på pramme.

I 1800-tallet blev fjorden blev oprenset med en specielbygget muddermaskine, så de store skibe igen kunne sejle ind i havnen. 

Broen, der forbinder byens to dele, har fra gammel tid været det naturlige samlingssted. Herfra løber Vestergade op til byens gamle torv. På Vestergade ligger købmandsgården fra omkring år 1600 – et rødkalket bindingsværkshus, som står som et minde om dengang byen var et vigtigt handelssted på Sydvestsjælland.

På den anden side står Dampmøllen. En bygning fra 1853 som formentlig var udgangspunkt for den moderne industris indtog i byen.

En udflugt værd

Alt i alt har Slagelse Kommune 180 km kystlinje langs Storebælt og det har skabt en særlig kultur med erhverv, fiskeri, fragt, havne og fritidsliv.

Skælskør Havn er den dag i dag en udflugt værd på grund af den flotte indsejling, den store lystbådehavn, beliggenheden i byens centrum, gamle købstadsbygninger og adgang til natur, grønne stier og en ikke alt for overfyldt Kobæk Strand beliggende 3 km fra havnen.  

Fakta om Skælskør Havn

  • Opstod som fiskerleje i 1100-tallet
  • Købstad omkring 1240
Siden er sidst opdateret 26. februar 2018