Om kulturarvsprojektet

Kulturarven skal synliggøres og digitaliseres

I Slagelse Kommune vil vi bevare, synliggøre og formidle dele vores mangfoldige fælles kulturarv i det offentlige rum med dette digitaliseringsprojekt igangsat af Kultur-, Fritids-, og Turismeudvalget.

Formålet er, med udgangspunkt i kulturarven, at skabe endnu bedre oplevelser for kommunens borgere og for de turister, som hvert år besøger stedet.

Vi startede projektet på Facebook, hvor vi opfordrede Slagelse Kommunes borgere til at dele deres oplevelser fra kulturhistoriske steder i kommunen.

En mangfoldig kulturarv

Herregårde, fæstningsværker, havne, hele byer og en masse andre steder har sat deres præg på kommunens udvikling og omgivelser gennem tiden. Fortiden gør os bedre i stand til at forstå nutiden og giver os noget at styre efter. Når noget er blevet historie kan det få fornyet liv i andre sammenhænge – i erindringer, billeder, fortællinger og oplevelser.

Her på hjemmesiden kan du læse om nogle af de historier, som også blev fremhævet på Facebook. Beretninger, fortællinger og ideer er blevet brugt til at skabe en fælles fortælling om kommunens kulturarv for at gøre den tilgængelig, synlig og vedkommende.

Dialogen fortsætter

På Facebook kan man fortsat dele oplevelser fra kulturhistoriske steder, der har gjort indtryk. Tanken er, at Facebooksiden længe endnu skal inspirere til gode oplevelser, formidle interessante fortællinger og gøre kulturarven nærværende.

Del også gerne dine kulturarvsfavoritter på Instagram. Upload dine billeder med tagget #‎kulturarvslagelsekommune og @kulturarvslagelsekommune - Så deler vi videre på Facebook.

Siden er sidst opdateret 28. oktober 2019