Christian IV’s Magasinbygning

Den store magasinbygning fra Chr. IV's tid.

Allerede 4 år før den store magasinbygning blev bygget, bestilte Christian IV tømmer til bygningen fra Gotland. Man skulle bruge 300 bjælker, 100 tømmerstokke og 4.000 lægter, og det skulle ligge klar i Korsør i 1607.

Hvad skulle Christian IV så bruge bygningen til?

Jo - Christian IV førte mange krige i den tid, han sad på tronen i Danmark – og krig koster penge. Pengene til krigene fik han fra de skatter, som danskerne betalte til ham. Skat til kongen kunne være klingende mønt eller varer af forskellig art. Magasinbygningen i Korsør skulle kongen først og fremmest bruge til korn. Altså kunne bønderne betale deres skat med noget af det korn, som de hvert år høstede fra deres marker.

Men korn fylder meget og er tungt, og der skulle være imellem 6 og 7.000 tdr. korn i bygningen. Kornet blev kaldt tiendekorn – altså skat betalt med korn.

I Magasinbygningen var der 3 etager, nemlig et rugloft, et maltloft samt et flæskeloft. Mens der i kælderen lå smør, øl og salt. Alt dette skulle Christian IV bruge til sine folk, som han sendte i krig for Danmark.

Det var kongens Rentekammer, der var ansvarlig for at få skatterne ind. I 1700-tallet og helt op til begyndelsen af 1850erne fortsatte man med at opbevare korn i den store bygning, mens kælderen blev brugt til krudtlager.

Renovering og ombygning

I midten af 1700-tallet kom der alvorlige skader på bygningen, fx blæste den østlige del af taget af, og over 200 tagsten blev ødelagt. På dette tidspunkt i 1742 var hele Fæstningen et vigtigt sømærke, så derfor var det vigtigt, at Magasinbygningen fortsat blev stående. De store mængder korn havde tynget konstruktionen, så bygningen fik skader især i gavlenderne.

I 1760 fik man ordnet den nordlige ende af bygningen. Hvor stor en opgave det var, viser antallet af byggematerialer, som blandt andet var 400 lybske tagsten og 6 tdr. kalk foruden Flensborg mursten. Der kom forslag om, at bygningen kunne styrkes ved at forkorte den med 8 alen, men det fik man nej til.

På trods af udbedringen i 1700-tallet forsatte skaderne op i 1800-tallet. Trykket fra taget skubbede murene udad, da en del af taget kun hvilede på nogle afkortede bjælker. Selv om man udbedrede gulvene, var det heller ikke nok. Først i 1826 bliver der lavet en hovedreparation af bygningen.

I vores egen tid er Magasinbygningen blevet brugt til opbevaring af krigsmateriel. Og i 1990erne benyttede flåden bygningen som depot for uniformer, proviant samt frostrationer i et nylavet fryserum i underetagen. Dette rum findes forsat.

I 1993 overgår ejerskabet af Magasinbygningen fra militæret til Korsør Kommune nu Slagelse Kommune. Herefter har man benyttet bygningen til receptions - og udstillingslokaler i underetagen, mens 1. og 2. etage er stillet til rådighed for Korsør By- og Overfartsmuseum.

Siden er sidst opdateret 28. oktober 2019