Affutagehuset

Huset til opbevaring af underlag og stativer til våben.

Lige overfor det flotte fæstningstårn ligger en smuk rød bygning af bindingsværk. Det er det hus, der blev bygget til affutager i 1826.

Her skulle man opbevare affutager, som er underlag og stativer til våben, også kaldet kanonlavetter.

Byens lokalhistoriker Kirsten Borg fortæller, at våbenstativerne kom fra Lilleø (Lilleø var en fritliggende ø inde mod Noret, nu land ved Lilleøvej). Desuden havde der været affutager fra kælderen fra slottet, hvis bygninger frem til 1700- 1800tallet lå ved foden af Tårnets to sider.

Vandrehjem

Efter afviklingen af Fæstningen som officielt forsvarssted i 1856, blev huset i 1900-tallet omdannet til vandrehjem. I Korsør lå det første vandrehjem i byens tekniske skole, men i 1942 indrettede man affutagehuset som vandrehjem.

Op igennem årene overnattede rigtig mange her, imens bestyrerparret boede i den gamle vagtbygning overfor Christian IV’s Magasinbygning. I kan se ældre fotos af unge mennesker, der hygger sig på Fæstningen med pibe i munden og korte bukser.

Byen med flest overnattende gæster

Rigtig mange besøgte vandrehjemmet. I 1951 overnattede 4715 personer i huset, og i 1965 var Korsør den by, der havde flest udenlandske gæster.

Da man i 1982 etablerede Korsør By- og Overfartsmuseum, får Poul Bell i 1983 stillet huset til rådighed for den store samling fra byen og ikke mindst fra færgerne ved Storebæltsoverfarten, som der var indsamlet.

Museet bliver i huset indtil 1997, hvor det flytter over i Christian IV’s Magasinbygning, som var overgået til Korsør Kommune.

Allerede året efter kan Korsør Marineforening rykke ind i det gamle affutagehus, med deres flotte genstande fra de mange år, Flåden har ligget i Korsør.

Siden er sidst opdateret 26. februar 2018