Kongegaarden

Gamle bygningers historie bliver mere interessant, når årstal kobles med viden om personer, der har været forbi.

Slagelse Kommune byder som bekendt på mange herregårde, godser og også Kongegaarden i Korsør.

Den bemærkelsesværdige bygning går tilbage til 1761, hvor den blev bygget i borgerlig rokokostil af handelsmanden Rasmus Langeland.

Store Værtshusgaard, som gården hed oprindeligt, var et gæstgiveri for de kongelige, adelen og finere rejsende, der ventede på godt vejr, så de kunne sejle over Storebælt.

Kongegaarden var også Rasmus Langes købmandsgård. Han var en af byens og egnens største handelsmænd.

Kærlighed og konspirationer

Blandt de prominente gæster, som også spiller en stor rolle i Danmarkshistorien, var Christian VII, som spiste middag og overnattede i Kongegaarden i 1767.

Hans dronning Caroline Mathilde boede også i Kongegaarden i 1771 sammen med sin elsker Struensee, som var en del af hendes hofstab. Struensee var da på toppen af sin magt i kongens tjeneste. Året efter blev Dronningen landsforvist til byen Celle i Tyskland og Struensee blev halshugget.

Den internationalt kendte digter Jens Baggesen, som er født i Korsør, mødte som barn dronning Caroline Mathilde og beskrev oplevelsen sådan her:

”Om jeg ikke allerede da var blændet, så blev jeg det da den aldeles uventede lykke vederfaredes os: at se dronningen selv lige nær ved! […] Jeg må have sagt noget påfaldende, for hun løftede mig leende op (hvad let var, for jeg var svag og lille) og – oh himmel! I al evighed glemmer jeg det aldrig – endnu brænder erindringen efter et halvt århundrede – hun kyssede mig! Men dette kys afgjorde den hele følgende 50-årige historie af mit liv.“.

Fauner og fortælleglæde

I Kongegaardens fornemme vestibule, der er beklædt med mørke træpaneler, kan man se en træfrise med ejerne fra 1761 og frem til midten af 1900 tallet. Øverste på panelet står alle navnene skrevet samt de håndværksmestrer, der medvirkede ved den første restaurering af huset i 1901.

Indvendig er bygningen udsmykket af den anerkendte maler og billedhugger Marius Hammann (1879-1936). Det var den daværende ejer, fabrikant Thorvald Pedersen, der engagerede kunstneren til at dekorere det smukke rokokohus.

Når man retter blikket op over træpanelerne, ser man Hammanns malede frise med dansende fauner i pompejansk stil.

I det tilstødende herreværelse og kabinettet hang Hammanns såkaldte gobeliner. De var malede og havde en gennemarbejdet figurtegning og detaljerigdom, der rummer fortælleglæde og humor.

Hammann blev kendt som en dygtig kolorist blandt generationen af modernister i begyndelsen af det tyvende århundrede.

Regionalt center for kunst og musik

I begyndelsen af 1980’erne var Kongegaarden tæt på totalt at forfalde men blev reddet i sidste øjeblik. Korsør Kommune og Foreningen Kongegaarden fik i fællesskab indrettet ejendommen til et Regionalt center for kunst og musik i 1992.

I 1993 overdrog man ejendommen til Kongegaardsfonden og i dag hedder stedet Kunsthal Kongegaarden. Fra at være et regionalt center for kunst og musik er Kongegaarden ved at blive udviklet til en international, professionel og tværæstetisk kunstplatform med tidsaktuelle udstillinger, koncerter og events samt borgerinvolverende formidling og undervisning.

I underetagen er den tyskfødte kunstner Harald Isensteins (1898 -1980) kunstsamling på over 7000 værker. Samlingen blev foræret til kommunen i 1994 og ejes i dag af Slagelse Kommune.

Fakta om Kongegaarden

  • Kongegården er fra 1761
  • Hed dengang ’Store Værtshusgaard’.
  • Opført af handelsmanden Rasmus Langeland.
  • Kongegården er offentlig tilgængelig.