Valdbygaard

Valdbygaard blev opført efter salget af Antvorskov Ryttergods.

Den første ejer var oberstløjtnant og general Joachim Melchior Holten Castenschiold, der senere blev ejer af Borreby.

Dengang indbefattede hele ejendommen syv landsbyer med 9.000 tønder land. Han nedlagde landsbyen Store Waldbye, som bestod af 14 gårde, en smedje, nogle få huse samt en af Frederik IVs kongelige skoler og deraf kom navnet Valdbygaard.

Valdbygaard er tegnet af arkitekt L. A. Winstrop i nederlandsk renæssancestil med kamtakkede gavle i 2 stokværk med kælder, lave hjørnetårne og en gennemgående frontispice (prydgavl). Valdbygaard Gods ligger ved Slagelse og består i dag af fire gårde: Valdbygaard, Brorup, Langebjerggård og Teglværksgård.

Driftige ejere

I årene 1805 – 1846 var Valdbygaard ejet af Poul Christian Stemann, der var statsminister i over 20 år samt tidligere amtsmand og økonomisk leder af Sorø Akademi og Herlufsholm Skole.

Stemann var en velanset herre og dygtig til sit arbejde. Frederik 6. satte stor pris på Stemann og under Englandskrigen i 1807 blev Stemann betroet til at gemme kronjuvelerne fra Rosenborg.

Det gjorde han i Sorø Kirke i gravkammeret under Holbergs sarkofag, hvor han åbnede Birgitte Goyes kiste fra 1652 og anbragte kostbarhederne der. Det skulle heldigvis vise sig at være et sikkert gemmested.

Moderne mejeri

I 1846 solgte Stemann Valdbygaard til daværende proprietær og senere hofjægermester A. W. Bech. Han lavede store forandringer på ejendommen og anskaffede i 1852 den første mejemaskine i Danmark. Den kan ses den dag i dag og er den ældste bevarede mejemaskine i verden.

Nogle år senere byggede han et nyt mejeri til at fremstille godsets smør og ost fra bestanden på 600 køer. Mejeriet blev det mest moderne i landet og et forbillede for mange andre mejerier. Dengang var der 10 svenske malkepiger og 10 husmandskoner, som hver skulle malke 20 køer to gange om dagen.

Valdbygaard er i dag stadig i familien Bechs besiddelse. Godset bliver drevet som ren planteavlsproduktion, er privat ejet, og der er ikke adgang for besøgende.

Fakta om Valdbygaard

  • Hovedgården er opført efter salget af Antvorskov Ryttergods.
  • Valdbygaard ejede Danmarks første mejemaskine i 1852.
  • Der er ikke offentlig adgang til godset.