Holsteinborg

Her har H.C. Andersen ladet sig inspirere og en dansk juletradition har ifølge historien sine rødder her.

Det allerførste danske juletræ blev tændt på Holsteinborg ved Bisserup. Det var juleaften i 1808. Komtesse Wilhelmine Reventlow fra Brahetrolleborg var netop blevet gift med greve Frederik Adolph Holstein-Holsteinborg.

Hun havde besøgt slægtninge i Østrig og her set noget nyt: I Østrig stillede man juleaften et grantræ i den fineste stue, pyntede det med lys og guirlander, gik omkring det og sang julesalmer. Derefter var der gaveuddeling.

På Holsteinborg fandt man en smuk gran i skoven, kørte træet hjem, satte juletræsfod på og pyntede med røde og hvide lys samt klippet papir i forskellige kulører. Alt det foregik på førstesalen på Holsteinborg og ingen kunne dengang vide, hvor udbredt denne skik ville blive.

H.C. Andersen

- og et bestøvlet spøgelse

H.C. Andersen, der havde et tæt forhold til flere på de sydsjællandske herregårde, var knyttet til Holsteinborg på grund af venskabet med grevinde Mimi Holstein.

Han besøgte stedet første gang i 1856 og vendte jævnligt tilbage. Omkring 40 af digterens arbejder: eventyr, historier, fædrelandssange, digte, rejsebeskrivelser – endda en opera – er skrevet eller inspireret her.

Beliggenheden ved kysten og i det smukke landskab har tiltrukket andre forfattere og malere, ja, selv spøgelser holder til her. H.C. Andersen og flere andre har adskillige gange set en mand i renæssancedragt, et mandlig skikkelse med store støvler, et flyvsk spøgelse og hørt uforklarlige puslerier i biblioteket.

Slægten og udviklingen

Holsteinborg fik navn efter ejeren, Ulrich Adolph Holstein-Holsteinborg i 1708, hvor også grevskabet Holsteinborg blev oprettet.

Herreborgens renæssanceanlæg består af fire fløje i to etager omkring en gårdsplads. Nordfløjen er den ældste, opført i 1598 af admiral Børge Trolle. De tre andre er opført af hans søn i 1639 - 49.

I portfløjen, der flankeres af hjørnetårne med spir fra 1642 og 1649, blev der i 1728 oprettet en kirke i forbindelse med anlæggets modernisering. Denne kirke er den ene af to privatejede sognekirker i dag. Den daværende lensgreve etablerede også 10 landsbyskoler i 1710.

Den sjette lensgreve, Frederik Adolph, var også interesseret i at udvikle lokalsamfundet. I hans tid blev der opført 14 skoler og 12 husflidsskoler. Danmarks første sparekasse, Spare- og Laanekassen for Grevskabet Holsteinborg og Omegn blev oprettet i 1810, Danmarks første sygekasse blev oprettet 1811 og 11 industrier etableret i Bisserup.

I dag driver Holsteinborg landbrug, skovbrug, jagt og boligudlejning og efter aftale kan man få en guidet tur i dele af hovedbygningen: kirken, H.C. Andersens og statsminister Reventlows værelser.

Fakta om Holsteinborg

  • Danmarks første juletræ blev tændt juleaften 1808  på Holsteinborg.
  • Flere af H.C. Andersens eventyr og digte er skrevet her.
  • Godset er privat ejet.
Siden er sidst opdateret 26. februar 2018