Espe Gods

Espe var oprindeligt en landsby. Også på gården her har H.C. Andersen haft sin gang.

Gården omtales første gang i 1541 og har op gennem tiden skiftet ejere adskillige gange.

I dag er herregården ejet af familien Moltke-Huitfeldt. Grev Otto Joachim Moltke købte Espe i 1810 og overtog en hovedbygning, der bestod af en hovedfløj med to sidefløje.

Hovedbygningen er angiveligt bygget i det 18. århundrede, og de nu eksisterende sidefløje bevaret fra dette anlæg. Hovedfløjen fik sit nuværende udseende og blev forhøjet til to etager ved en istandsættelse i 1848, efter at grev Moltke havde bosat sig på gården.

Solskin og udsigt

Også her på gården har H.C. Andersen boet som gæst. Hele fem gange i perioden 1848 – 1865. Han holdt meget af at komme her, ligesom han holdt af at besøge Basnæs og Holsteinborg.

I Andersens beskrivelser fremgår det tydeligt, hvor smuk han fandt Espe Gods. Fx var han forbi den 7. Maj 1871, hvor han ankom med tog fra København til Korsør og vognen fra Espe hentede ham foran Banehotellet:

”Turen gik godt det var dejligt varmt solskin og han sad alene i vognen hele vejen. Det var to goder, som han ret skønnede på. Espe ligger op til skoven nær ved Store Bælt, man ser Sprogø, Langeland og Fyn.

Skoven er ved at springe ud og flere træer stod med store grønne knopper. Markerne var grønne og grøfterne med prangende gule Blomster. Skovbunden pranger med hvide anemoner, som lå der nyfalden sne på det grønne. Haven blåner af violer og turtelduerne inde i skoven har bragt ham en hilsen hans morgentur.

Han har fået to dejlige store stuer på Espe. Hans soveværelse er større end begge hans stuer var i Tordenskjoldsgade. Det andet værelse er ligeså udstrakt som Fru Melchiors smukke hjørnestue på Højbro Plads hvor Osteribilledet hænger.

Her er godt varmt og i går skinnede solen dejligt ind til ham. I dag til morgen er himlen grå, da det har regnet i nat, men det vil hjælpe på skoven at der igen kommer det varme solskin, da den så springer ud i al sin herlighed.”.

Nutiden på Espe

Espe Gods er ikke åbent for besøgende. Godset ligger ved Storebælt, og der er ca. 4,5 kilometer kystlinje til ejendommen, hvoraf en stor del er førsteklasses badestrand med offentlig adgang.

Godset driver planteavl, mark- og skovdrift og beskæftiger sig med husudlejning, juletræsproduktion, udlejning af tørrerifaciliteter, salg af halm, udlejning til jagt samt eksterne maskinydelser. Landbruget på Espe er fordelt på tre ejendomme: Espe, Bonderup og Lindeskovgaard.

Fakta om Espe

  • En herregård, der engang var landsby.
  • Ofte besøgt af H.C. Andersen, som har beskrevet et ophold på Espe.
  • Godset er privatejet og ikke åbent for besøgende.