Herregårde

Herregårdene har skabt grundlag for landsbysamfund, vækst, traditioner og nye forretningsmodeller.

De har haft stor betydning både lokalt og nationalt og råder over store herlighedsværdier i form af historiske bygninger, parker, anlæg, kulturmiljøer og gode historier.

Et bælte af herregårde

Sydkysten ved Skælskør og Smålandsfarvandet danner et næsten sammenhængende herregårdslandskab med Espe, Gerdrup, Basnæs, Borreby og Holsteinborg og deres store fredede arealer.

I syd blev skoven flere steder ryddet af driftige adelsmænd i middelalderen, så landbrug, små landsbyer og hovedgårde dukkede op og fik stor betydning og kulturhistorisk værdi.

Indtil 1900-tallet udgjorde mange herregårde en dominerende økonomisk og politisk magt i samfundet, men måtte derefter tilpasse sig nye samfundsforhold, hvilket både betød nye udfordringer og nye muligheder.

Mange af kommunens herregårde har forvaltet denne udvikling på bedste vis ved at passe på deres historiske betydning og samtidig følge med tiden som moderne virksomhed.

Flere af herregårdene er den dag i dag private hjem såvel som virksomheder, men enkelte er åbne for offentligheden.

Læs mere om adgangsforhold under hver enkelt herregård. Det er ikke alle kommunens herregårde, vi har beskrevet.