Stigsnæs Skanse

Den firkantede skanse menes at være opført i 1658 under Svenskekrigene, som resulterede i, at Danmark måtte afstå Skåne. Det fredede areal måler 30x30 m. Et 5 m højt jordværk er omgivet af en voldgrav. Topfladen er omgivet af brystværn med plads til tre kanoner.

Kanonbatteriet blev anlagt under Englandskrigene i 1808 som en del af et forsvarssystem, der også omfattede batterier på Omø og Agersø. Kanonbatterierne dannede sammen med kanonbåde ved Nakskov en afspærring af Smålandsfarvandet mod den engelske flåde. Kanonerne var opstillet bag en knap 100 meter lang, trefløjet vold ud mod Agersø Sund.

Til batteriet hørte en jordhytte, der blev brugt af vagten om sommeren. Resten af besætningen blev indkvarteret på de omkringliggende gårde.

Vil du se skansen?

Find den på:
Stigsnæs, 4230 Skælskør

Siden er sidst opdateret 3. oktober 2019