Stigsnæs Kystbatteri

Kanonbatteriet blev anlagt under Englandskrigene i 1808 som en del af Danmarks forsvar, fordi Danmark var blevet tvunget til at afgive sin flåde i 1807.

Mange små hastigt gravede forsvarsværker blev opført langs de indre danske kyster og på øerne. De var bemandet af kystartillerister og jægersoldater.

Kanonerne på Stigsnæs blev opstillet bag en knap 100 meter lang, trefløjet vold ud mod Agersø Sund med en redoute bagved. 

Batteriet havde et hus til vagten og et til opbevaring. Besætningen var indkvarteret hos lokalbefolkningen.

På Omø og Agersø var der også kanoner ligesom danske soldater var udstationeret der.

Kanonbatterierne var sammen med kanonrobåde vigtige for at sikre overfarten mellem landsdelene. 

Vil du se kystbatteriet?

Find det på:
Stigsnæs Landevej 600, 4230 Skælskør

Siden er sidst opdateret 10. marts 2022