Stig Hansen

Stig Hansen var korsoraner med stort K. Han forlod ikke byen i hele sin levetid, bortset fra ferieture til f.eks. Lugano og Paris og kortere ture til Kiel.

Stig Hansen, hvis fulde navn var Carl Stig Hansen, blev født den 6. marts 1930 i en lejlighed på Strandvej 14 som søn af togbetjent Niels Peter Hansen og Mary Jensine Helga Hansen, født Johansen.

Faderen døde godt tre måneder efter barnets fødsel, og Stig Hansen blev boende ugift sammen med moderen på Strandvej til 1964 og derefter i Grevsensgade 13, 1. tv. Moderen døde i 1977.

Efter endt realeksamen fra Korsør kommunale Mellem- og Realskole i foråret 1947 med bedste resultat af samtlige 33 elever, kom Stig Hansen i lære som kontorelev ved Korsør Kommune. Han forblev på denne arbejdsplads frem til sin pensionering i 1990. Han nåede således at fejre både 25 års jubilæum i 1972 og 40 års jubilæum i 1987.

I 1967 blev han forfremmet til fuldmægtig. Det meste af karrieren lå på borgmesterkontoret. De sidste år var han dog hovedkasserer ved kommunekassen, et stillingsskifte der tog hensyn til hans afstandtagen til ny teknologi.

Som fuldmægtig på borgmesterkontoret havde Stig Hansen en række specielle hverv. Han var bemyndiget til at foretage vielser på rådhuset lige som borgmesteren, viceborgmesteren og ekspeditionssekretæren. Han var sekretær for det tjenestemandsudvalg, der skulle forberede Korsør på den kommende Storebæltsforbindelse.

Da det var borgmesterkontoret, der stod for tilrettelæggelse af både folke- tingsvalg og byrådsvalg, fungerede han som valgsekretær, en opgave han udførte med stor iver og glæde.

Det var mere, end hvad man kunne sige om ham som sekretær for det kommunale huslejenævn. Et personligt tillidshverv, som han var meget beæret over, var medlemskabet af Bikubens tilsynsråd. 

Du kan finde mere information om Stig Hansen og den fond han etablerede her: