Korsør Rådhus

Rådhusets arkitektur er i tidens ånd frigjort for tidligere tiders trang til at manifestere sig i det ydre med ydre og svulstige detaljer.

Stilen er en art funktionalisme. Nøgternhed og solidaritet er, hvad bygningen udstråler.  Det er anvendt jernbetonkonstruktioner i etagedækkene og søjlerne, mens ydermurene er opført traditionelt i røde sten.

Den 3 etages høje bygningskrop med fladt tag er symmetrisk opbygget omkring centralrummene - trapperummet i indgangsfacaden og byrådssalen i bygningens hovedfacade mod havnen.

Centralrummene er yderligere markedet i facaden ved fremspring i murværket og afvigelser i vinduesformater. Det gennemgående trapperum får lys gennem et stort glasparti. Byrådssalen markerer sig i facaden med 5 meget høje glaspartier - franske altaner med hvidmalede smedejernsgitter samt 4 skråstillede flagstænger mellem vinduespartierne.

Byvåbnet er placeret øverst oppe midt på murværket over byrådsalen. Helt oppe på det flade tag den store flagstang.