Korsør Rådhus

Rådhusets arkitektur er i tidens ånd frigjort for tidligere tiders trang til at manifestere sig i det ydre med ydre og svulstige detaljer.

Stilen er en art funktionalisme. Nøgternhed og solidaritet er, hvad bygningen udstråler.  Det er anvendt jernbetonkonstruktioner i etagedækkene og søjlerne, mens ydermurene er opført traditionelt i røde sten.

Den 3 etages høje bygningskrop med fladt tag er symmetrisk opbygget omkring centralrummene - trapperummet i indgangsfacaden og byrådssalen i bygningens hovedfacade mod havnen.

Centralrummene er yderligere markedet i facaden ved fremspring i murværket og afvigelser i vinduesformater. Det gennemgående trapperum får lys gennem et stort glasparti. Byrådssalen markerer sig i facaden med 5 meget høje glaspartier - franske altaner med hvidmalede smedejernsgitter samt 4 skråstillede flagstænger mellem vinduespartierne.

Byvåbnet er placeret øverst oppe midt på murværket over byrådsalen. Helt oppe på det flade tag den store flagstang.

Du kan finde mere information om rådhuset her:

Siden er sidst opdateret 20. november 2019