Borgbjerg Banke

Borgbjerg Banke er fundsted for mange smukke og betydningsfulde bronzealderfund.

I bronzealderen var banken muligvis samlingssted for hele Sjælland. De mange og dyrebare fund giver anledning til at tro, at her er lagt offergaver af samfundets rigeste og mest magtfulde personer. Fundet af guldspiralerne i 2015 giver bl.a. anledning til at tro, at banken var et kultanlæg.

I 1300-tallet lå her et borganlæg med tre terrasser og en kvadratisk platform. Omkring skansen var en voldgrav. Anlægget var strategisk placeret ud mod Storebælt og var én af flere borge oprettet som værn mod bondeoprør og indbyrdes magtkampe.

Vil du se Borgbjerg Banke?

Find den på:
Sønderupvej, 4242 BoeslundeSiden er sidst opdateret 3. oktober 2019